Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Thị Nhường

– Số CMND: 111761383 cấp ngày 05/06/2001 tại CA Hà Tây

– Quốc tịch: Việt Nam

– Địa chỉ: Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội

– Điện thoại liên hệ:  0912.969.255           Fax:                Email:

– Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây: Phó Giám đốc

3. Mã chứng khoán giao dịch: STU

4.  Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 059C014005

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.751 cổ phần chiếm 1%

6  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 2.400 cổ phần

7. Số lượng cổ phiếu (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng):………………….cổ phần

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.151 cổ phần chiếm 1,13%

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/02/2014 đến ngày 18/03/2014

Cá nhân

(Đã ký)

Phùng Thị Nhường

 

 


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0