Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 06/05/2015 Ông Vũ Ngọc Nghĩa, Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty đã báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của ông như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước trước khi giao dịch: 245.400 CP chiếm 13,08%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 65.754 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 65.754 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 311.154 CP chiếm 16,59%

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/04/2015 đến ngày 15/05/2015


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0