Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 21/12/2016 ông Vũ Ngọc Nghĩa đã có báo cáo gửi công ty về việc giao dịch thành công 112.702 CP chi tiết vui lòng nhấn vào đây BC Nghia


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0