Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã Công ty TNHH Kiểm toán và  Định giá Thăng Long – T.D.K tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

–         Báo cáo của Kiểm toán viên;

–         Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;

–         Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;

–         Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

–         Thuyết minh Báo cáo tài chính

Để xem được chi tiết BCTC đã kiểm toán năm 2015 vui lòng nhấn http://moitruongdothisontay.com.vn@moitruongdothisontay.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/BCTC%202015.PDF


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0