Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Để xem được chi tiết BCTC đã kiểm toán năm 2012 vui lòng nhấn vào đây


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0