Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo về thay đổi sở hữu của đông lớn Vũ Ngọc Nghĩa

1. Họ và tên: Vũ Ngọc Nghĩa

– Quốc tịch: Việt Nam                          – Năm sinh: 1979

– Số CMND: 111523197 ngày cấp 28/04/2008 nơi cấp CA Hà Nội

– Nghề nghiệp:

– Địa chỉ liên lạc: Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội

– Điện thoại: ……………… Fax:………………….       Email: …………………..

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu): không có

3. Tên cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 059C014003

Tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.384 cổ phiếu, chiếm 12,97% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

6. Số lượng cổ phiếu đã mua (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 1.109 cổ phiếu, chiếm 0,05% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 244.400 cổ phiếu, chiếm 13,02% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

8. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

9. Ngày thay đổi sở hữu: 10/03/2014

10. Các thay đổi quan trọng khác: không có

 Cá nhân báo cáo

( Đã ký)

Vũ Ngọc Nghĩa

 


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0