Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016

Ngày 25/06/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cp  Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã được tổ chức thành công tốt đẹp, các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội đã cùng nhau biểu quyết tán thành các nội dung tại đại Hội. Để đọc được chi tiết Nghi quyet, Bien ban DHDCD TN 2016


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0