Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015

Ngày 11/03/2015 HĐQT công ty đã họp và ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 là ngày 27/03/2015. Để đọc được thông tin vui lòng nhần vào đâyCBTT ve Ngay DKCC _1_.11.03.2015_signed


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0