Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 22/04/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã thành công tốt đẹp, Tại Đại hội các cổ đông và người được ủy quyền đã nhất tri với nghị quyết của ĐH Để đọc được chi tiết Nghị quyết và Biên bản vui lòng nhần vào đâyNQ va BB ĐHĐCĐ TN 2015_signed


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0