Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT

Ngày 25/08/2015 HĐQT công ty đã họp và ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT, không tham gia thành viên HĐQT công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đối với ông Nguyễn xuân Huynh kể từ ngày 25/08/2015 do có đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn xuân Huynh và văn bản miễn nhiệm người đại diện quản lý phần vốn tại công ty CP của Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường Đô thị hà Nội.

Chi tiết thông tin vui lòng nhần vào đâyTB mien nhiem CTHDQT.PDF_signed


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0