Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Giải trình chậm CBTT theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 09/04/2018 Công ty đã có công văn giải trình gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình về việc chậm CBTT thay đổi nhân sự.
giaitrinh cham CBTT 9.4.2018


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0