Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Giấy mời họp

Kính gửi:         QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

           Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

 1. 1.      Thời gian: 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2015 (Thứ tư)
 2. 2.      Địa điểm: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

     Số 02 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

 1. 3.      Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm
 2. 4.      Điều kiện tham dự: các cổ đông sở hữu cổ phần được chốt danh sách tính đến ngày 27/03/2015.
 3. 5.      Xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 04 năm 2015 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Số 02 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 3383 4530              Fax: 84-(04) 3383 2183

 1. 6.   Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được gửi kèm theo giấy mời hoặc xem tại website của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Website: http://www.moitruongdothisontay.com.vn/

Quý cổ đông lưu ý

–        Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

–        Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

–        Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

 • Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây   
 • Số 02 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 84-(4) 3383 4530 Fax: 84-(04) 3383 2183

 

Trân trọng kính mời./

                                                                        T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                ( Đã ký)

                                                                             Nguyễn Xuân Huynh


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0