Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2007 9 tháng đầu năm 2008 01/10/2008 đến 31/12/2009
1 Tổng giá trị tài sản Nghìn đồng 23.709.635 26.941.396 29.563.160
2 Doanh thu thuần Nghìn đồng 17.671.822 12.731.089 38.505.433
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Nghìn đồng 1.298.066 669.395 6.571.758
4 Lợi nhuận khác Nghìn đồng 75.000 40.043
5 Tổng lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 1.373.066 669.395 6.611.802
6 Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 984.328 481.965 5.435.654
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức:
Trả bằng tiền % 2,91%-17%

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2008 – 2009 đối với ngành Môi trường và công trình đô thị là một giai đoạn với những thăng trầm và trải qua nhiều khó khăn. Một trong các nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế. Có thế xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong năm qua như sau:

* Khó khăn

– Tình hình thị trường giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào có nhiều biến động, khách hàng thường xuyên nợ đọng khéo dài nên ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

– Việc chuyển sang mô hình mới (công ty cổ phần) cũng gặp khó khăn trong việc điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực đã được xã hội hóa, có nhiều cạnh tranh.

– Khu chôn lấp, xử lý rác thải công ty công suất còn hạn hẹp, công nghệ xử lý còn đơn giản, nhạy cảm với xã hội.

– Trong những năm tới, thành phố Sơn Tây sẽ không ngừng đổi mới và phát triển, do đó vấn đề đảm bảo VSMT, duy trì quản lý hạ tầng đô thị của Thành phố ngày càng cấp thiết và phức tạp hơn.

* Thuận lợi

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty tương đối ổn định, đồng thời công ty cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các ban ngành chuyên môn về mọi mặt. Do vậy, mặc dù từ một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuy còn nhiều khó khăn bỡ ngỡ nhưng nó đã tạo ra nhiều cơ hội và sự linh hoạt của công ty trong công tác quản lý, thanh toán, liên doanh, liên kết, phát triển kinh tế.

– Mặt khác, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên có sự nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của công ty. Đội ngũ cán bộ CNVC năng động, có đủ trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác, có tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong lao động sản xuất.

– Phương tiện được đổi mới và trang bị tương đối đồng bộ.

– Sau khi cổ phẩn hóa công ty đảm bỏa 100% CNVC có việc làm ổn định, tư tưởng CNVC-LĐ phấn khởi, yên tâm công tác góp phần phát triển công ty, từng bước ổn định bền vững.


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0