Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Lịch sử phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Môi trường & Công trình Đô thị Sơn Tây tiền thân là đội vệ sinh đô thị thuộc Ban xây dựng thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ngày 22/12/1982 UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 5110 QĐ/UBND thành lập xí nghiệp công trình đô thị Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công cộng.

Năm 1991 thị xã Sơn Tây được chuyển về tái lập tỉnh Hà Tây, Xí nghiệp công trình đô thị Sơn Tây được đổi tên là Công ty Môi trường Đô thị Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công cộng (1992)

Ngày 13/12/1996 UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định số 979 chuyển công ty thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích có tên là Công ty Môi trường & Công trình đô thị Sơn Tây.

Ngày 10/7/2008 UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định số 2248/QĐ-UBND chuyển Công ty Môi trường & Công trình Đô thị Sơn Tây thành Công ty cổ phần Môi trường & Công trình Đô thị Sơn Tây.


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0