Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày 12/04/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã được tổ chức tại Khách sạn Đông Thành, Số 10 Hoàng Diệu, Sơn Tây. Tham dự ĐH có 91 cổ đông nắm giữ và ủy quyền nắm giữ 1.873.100 CP chiếm 99,85% vốn điều lệ. Sau khi thảo luận ĐH đã quyết nghị một số vấn đề chính như sau. Nội dung: nhấn vào đây để xem chi tiết nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0