Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Sơ yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Thị Thu Hà được đề cử vào bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2014-2018

Ngày 25/04/2017  Nhóm cổ đông có trưởng nhóm là ông Lê Văn Thục – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty hiện đang nắm giữa 905.621 cổ phần chiếm 48,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã cùng nhau nhóm họp và có biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Nguyễn Thị Thu Hà tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ  2014-2018

Chi tiết sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Thị Thu Hà

Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0