Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày 08/04/2015  ông Vũ Ngọc Nghĩa Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty đã gửi thông báo về việc giao dịch mua cổ phiếu chi tiết như sau

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 65.754

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 311.154

3. Phương thực giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

4. Thời gian dự kiến giao dịch : từ ngày 16/04 đên ngày 15/05/2015


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0