Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Ông Đinh Ngọc Quyền

Ngày 03/02/2020 ông Đinh Ngọc Quyền – Thành viên HĐQT- Phó giám đốc công ty đã có thông báo về việc giao dịch cổ phiếuThông báo giao dịch Ông Đinh Ngọc Quyền


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0