Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 30/12/2014 ông Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị đã thông báo về việc mua cổ phiếu. Chi tiết vui lòng xem nghia 30.12.2014


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0