Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiểu của ông Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 21/04/2016 ông Vũ NGọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty đã có thông báo về kết quả giao dịch cổ phiểu của mình .

Chi tiết báo cáo vui lòng bấm vào đâyNghia 21.04.2016


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0