Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo trả cổ tức đợt I/2013

Ngày 23/08/2013 HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã họp và ra quyết nghị giao Giám đốc chỉ đạo việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các cổ đông của công ty với tỷ lệ là 11%/vốn. Nguồn chi: từ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.

Chi tiết thông báo nghị quyết của HĐQT tại đây


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0