Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về giao dịch của cổ đông nội bộ Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 01/04/2016 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã nhận được thông báo về giao dịch của cổ đông nội bộ Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty. Chi tiết thông báo như sau TB giao dich Nghia 1.4.2016


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0