Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông 11%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.100 đ)

Ngày đăng ký cuối cùng : 19/05/2015

Thời gian thực hiện: 29/05/2015

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty CP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây 01. CV chot DS chi tra CT.dot 2.sua

02.Nghi quyet HDQT tra CT dot 2.2014

 


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0