Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017

Ngày 02/05/2017 HĐQT đã họp và ra nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2018
Ngày thanh toán : 01/06/2018
Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận được 1.600 đồng)


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0