Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Ngày 05/02/2018 HĐQT công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã thông qua nghị quyết về việc chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Mã chứng khoán: STU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                       

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 15/03/2018

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây – Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/03/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0