Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về việc giải trình theo yêu cầu của UBCK nhà nước

Ngày 07/10/2013 UBCK nhà nước đã có công văn số 6480/UBCK-QLPH yêu cầu  về việc giải trình ngoại trừ của công ty kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012. Ngày 21/10/2013 công ty đã có công văn số 141/CV-CT gửi UBCK Nhà nước giải trình số liệu BCTC được kiểm toán năm 2012, đồng thời công bố lại BCTC năm 2012 đã được kiểm toán có đầy đủ chữ ký của người lập biểu theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật kế toán.

Chi tiết công văn vui lòng xem tại đây

Chi tiết BCTC năm 2012 tại đây


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0