Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo về việc giao dịch của cổ đông nội bộ Vũ Ngọc Nghĩa

Ngày 06/12/2016 Thành viên HĐQT, Phó giám đôc công ty ông Vũ Ngọc Nghĩa đã có thông báo về việc giao dịch mua cổ phần. Thong bao giao dịch Nghia 6.12.2016


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0