CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV, 2024-2028
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV, 2024-2028
TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon từ 1/8/2023
TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon từ 1/8/2023
TP.HCM: Quyết giải quyết tồn đọng sổ đỏ
TP.HCM: Quyết giải quyết tồn đọng sổ đỏ
TP.HCM: Tiến tới ngừng khai thác sử dụng nước dưới đất
TP.HCM: Tiến tới ngừng khai thác sử dụng nước dưới đất
Năm 2023 sẽ vận hành Cổng dữ liệu tài nguyên và môi trường
Năm 2023 sẽ vận hành Cổng dữ liệu tài nguyên và môi trường
TIN MỚI CẬP NHẬT
TIN MỚI CẬP NHẬT
Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV, 2024-2028
TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon từ 1/8/2023
TP.HCM: Quyết giải quyết tồn đọng sổ đỏ
TP.HCM: Tiến tới ngừng khai thác sử dụng nước dưới đất
Năm 2023 sẽ vận hành Cổng dữ liệu tài nguyên và môi trường
Sẵn sàng kết nối dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Sẵn sàng kết nối dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Phân trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Phân trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại về tài nguyên và môi trường
Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại về tài nguyên và môi trường
Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024
Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024