Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Tin tức

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Ngày 26/4/2019 HĐQT đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III và ra một số quyết nghị về chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm giám đốc điều hành, phó giám đốc điều hành, kế…

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Ngày 26/4/2019 HĐQT đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III và ra một số quyết nghị về chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm giám đốc điều hành, phó giám đốc điều hành, kế…


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0