Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Tin tức

Điều lệ tổ chưc và hoạt động của công ty;quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của…

Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS - Copy

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021; các Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, các Tờ trình tài chính

Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chưc và hoạt động của công ty;quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của…

Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt của HĐQT; quy chế hoạt động của BKS - Copy

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021; các Tờ trình ĐHĐCĐ năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, các Tờ trình tài chính


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0